×

Изаберите писмо

ћирилица | latinica

Обавештења

Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, образована Решењем министра пољопривреде и заштите животне средине, објавила је данас,  13. фебруара 2017. године, Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа.

Позив је расписан у складу са одредбама Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа („Службени гласник РС”, број 105/16 од 26. децембра 2016. године).

Обaвeштeњe о jaвном пoзиву oбjaвљeно је у днeвним нoвинaмa: Вeчeрњe нoвoсти, Днeвник и Инфoрмeр.
У наставку су линкови ка тексту позива и пратећих докумената.

http://www.mpzzs.gov.rs/komisija-za-ostvarivanje-prava-prvenstva-zakupa-javni-poziv/

Општина Сурчин, Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности у сарадњи са ПССС Падинска Скела, и ове као и претходних зима, наставља циклус едукативног дружења  и има задовољство да Вас позове да присуствујете сету предавања у оквиру Зимске школе, које ће се одржати у среду, 22. фебруара 2017. године у Црквеној сали,  Проте Стаматовића 1 у Јакову, са почетком у 10.00 часова.

 

ПРОГРАМ

 

 09.50-10.00,  Отварање семинара – Поздравна реч организатора Зимске школе

10.00-10.30,Мере и активности града Београда на подстицању и развоју пољопривреде у 2017. години“ –  Секретаријат за привреду, Управа за пољопривреду  града Београда  

10.30-11.00, Кредитирање пољопривредне производње – Миленко Стојковић- Банка Интеза

11.00-11.30, Осигурање усева и плодова“ – Радослав Анђелић – Дунав осигурање

11.30-12.00, Производне карактеристике различитих група зрења кукуруза, - др Дивна Симић, Институт ПКБ Агроекономик

12.00-12.30,  Заштита  усева у одрживој пољопривредимр Елеонора Онћ Јовановић – ПССС Падинска Скела

12.30-13.00, Добра хигијена млечних крава “ - Драгољуб  Крајновић, дипл. инг.- ПССС Падинска Скела

13.00-13.30, Органска производња“ -  мр Анка Качаревић, -  ПССС Падинска Скела

13.30-14.00,   Дискусија и дружење

 

Сeкретаријат за заштиту животне средине
Обавештење „Ваљево” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће за путеве „Ваљево” а.д. из Ваљева, Милована Глишића 94, као носилац пројекта, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за производњу асфалтног бетона у Сурчину, на катастарским парцелама број 3591/1 и 3591/2 КО Сурчин, на подручју градске општине Сурчин у Београду.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину наведене студије до 21. фебруара 2017. године у просторијама Градске општине Сурчин, Војвођанска 79, радним данима од 10 до 12 часова (II спрат, соба 216). 
Јавна презентација и јавна расправа о предметној студији о процени утицаја биће одржана 21. фебруара 2017. године, у 11 часова, у просторијама Градске општине Сурчин, Војвођанска 79. 

Мишљење о наведеној студији заинтересована јавност може доставити Секретаријату за заштиту животне средине (улица 27. марта број 43-45, Београд) у року одређеном за јавни увид и изнети у току јавне презентације, односно јавне расправе. 
Обавештење се објављује на основу чл. 20. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).

На основу Уговора о додели средстава за набавку пакета грађевинског материјала, која су обезбеђена у буџету Републике Србије, а на име контрибуције Републике Србије, закљученим између Комесаријата за избеглице и Градске општине Сурчин, Комисијa за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, , дана 19.12.2016 године доноси:

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И БРОЈУ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА

ОДЛУКА

Секретаријат за привреду града Београда је у буџету за 2017. годину планирао подстицајна средства за субвенционисање следећих грана пољопривреде:

 1. 50 милиона динара за воћарство и повртарство,
 2. 8 милиона динара за пчеларство,
 3. 19 милиона динара за сточарство и
 4. 38,1 милиона динара за обнову механизације.

Средства ће бити додељена расписивањем јавног огласа на који ће моћи да конкуришу сви носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава под условима наведених у конкурсу.

Време расписивања конкурса планирано је за прву половину фебруара 2017. године. Разлог због којех вас обавештавамо о конкурсу пре његовог објављивања је тај што ће  рангирање  бити по реду пријаве за субвенције. Ко пре поднесе пријаву веће су шансе да добије субвенције уколико испуњава опште услове конкурса. Битно је поднети пријаву у моменту објављивања конкурса а затим допуњавати документацију у складу са условима конкурса у периоду док је конкурс отворен.

Пријаве ће се предавати на писарницу Секретаријата за привреду, Краљице Марије 1, 11000 Београд.

Оно што је различито у односу на услове конкурса за 2016. годину а изнето на састанку одржаном у Секретаријату за привреду је следеће:

 1. Воћарство и повртарство – услови ће бити готово исти као прошле године (противградна мрежа и пластеници). Минимална површина за постављање пластеника биће од 3-5 ари. Пластеници ће моћи да се користе и за засаде јагода, малина, боровница, ароније, заштићено лековито биље...
 2. Пчеларство – моћи ће да се апликује за максимално 10 кошница и  до 65. 000 динара за опрему (врцаљка).

Услов по Закону да је пчелар мора бити уматичен! Мора имати минимум 5 кошница у поседу.

 1. Сточарство – у оквиру ове области биће додељена једна јуница са обавезом неотуђивања минимум 5 година. Услов ће бити минимум једно уматичено грло. Укупно ће бити додељено отприлике 60 јуница на територији града Београда.
 2. Механизација -  Субвенције се односе на покривање 80% трошкова набавке трактора снаге 50-60 KW без ПДВ.  Услов је да површина која се обрађује буде минимум 3 hа.

 Уколико сте заинтересовани да конкуришете за подстицајна средства за 2017. годину документација коју можете да припремите пре објављивања конкурса је следећа:

 1. фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је са чипом,
 2. потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2017. годину – фотокопија,
 3. извод из катастра непокретности са подацима о власништву не старији од 6 месеци – фотокопија,
 4. оригинал или оверена фотокопија уговора о закупу ( мора бити оверен у суду, општини или код нотара)

По објављивању конкурса организоваћемо трибину на којој ћемо детаљно разјаснити и представити услове конкурса како би сте успешно допунили своје пријаве.

Ово обавештење вам прослеђујемо са жељом да што већи број вас , пољопривредника, са територије општине Сурчин узме учешће у конкурсу и добијете средства како би сте 2017. годину започели са новим и већим еланом.

Право учешћа, имају омладинске организације и неформалне омладинске групе. Рок за подношење попуњеног обрасца за писање предлога пројекта, до 15. јануара 2017. године.

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ПОЗИВ НА КОНКУРС

TOP