Инспекције

⇒ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ⇐

⇒ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ ⇐

⇒ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ ⇐

 ПРИЈАВИТЕ ПРОБЛЕМ ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ⇐

⇒ ПРИЈАВИТЕ ПРОБЛЕМ КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ⇐

    (или на број телефона: 011/8442 – 110)

 

 

      ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА :

  • уђе на градилиште
  • тражи исправе у циљу идентификације лица
  • узима изјаве од одговорних лица
  • фотографише или сачини видео снимак градилишта
  • предузима друге радње у циљу утврђивања чињеничног стања