Inspekcije

⇒ KONTROLNE LISTE ⇐

⇒ PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU ZA 2017. GODINU ⇐

⇒ PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA ZA GRAĐEVINSKU INSPEKCIJU ZA 2017. GODINU ⇐

 PRIJAVITE PROBLEM GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI ⇐

⇒ PRIJAVITE PROBLEM KOMUNALNOJ INSPEKCIJI ⇐

    (ili na broj telefona: 011/8442 – 110)

 

 

      GRAĐEVINSKI INSPEKTOR JE OVLAŠĆEN DA :

  • uđe na gradilište
  • traži isprave u cilju identifikacije lica
  • uzima izjave od odgovornih lica
  • fotografiše ili sačini video snimak gradilišta
  • preduzima druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja