ЈАВНЕ НАБАВКЕ

JN / 2016 /
TypeFolderSize

dir
JН 06-2016 Извођење радова на санацији фасаде ДК Добановци  

dir
ЈН 07-2016 Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности  

dir
ЈН 09-2016 Извођење радова рушења бесправно саграђених објеката на територији ГО Сурчин  

dir
ЈН 11-2016 Извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији Дома културе у Бољевцима  

dir
ЈН 12-2016 Набавка канцелaријског материјала и образаца  

dir
ЈН 19-2016 Набавка услуге физичко техничког обезбеђења  

dir
ЈН 21-2016 Извођење радова на уређењу пијаце у Јакову  

dir
ЈН 23-2016 Стручни надзор над извођењем грађевинских радова  

dir
ЈН 24-2016 Набавка тонера  

dir
ЈН 30-2016 Набавка горива  

dir
ЈН 32-2016 Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника за потребе избеглих лица  

dir
ЈН 33-2016 Услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова  

dir
ЈН 34-2016 Извођење радова рушења објеката на територији Градске општине Сурчин  

dir
ЈН 35-2016 Одржавање програмских пакета за буџет и финансијско књиговодство  

dir
ЈН 36-2016 Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности  

dir
ЈН 37-2016 Израда идејног пројекта за санацију и адаптацију постојећих објеката јавне намене на КП 12531, 12532 и 1254 КО Сурчин  

dir
ЈН 38-2016 Услуга осигурања запослених  

dir
ЈН 39-2016 Услуга преноса података  

dir
ЈН 44-2016 Услуга одржавања програма за писарницу  

dir
ЈН 45-2016 Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром  

dir
ЈН 47-2016 Израда техничке документације за пројекат за извођење за ДК у Добановцима  

dir
ЈН 48-2016 Набавка канцеларијског материјала за ванредно сређивање архиве  

dir
ЈН 49-2016 Услуга стручног надзора над извођењем радова  

dir
ЈН 50-2016 Извођење молерско фарбарских радова  

dir
ЈН 52-2016 Извођење радова на санацији и адаптацији постојећих објеката јавне намене на кп 1253-1, 1253-2 и 1254 КО Сурчин  

dir
ЈН 54-2016 Набавка канцеларијског намештаја архивске полице  

dir
ЈН 55-2016 Набавка аутомобила  

dir
ЈН 56-2016 Набавка услуге чишћења пословног простора ГО Сурчин  

dir
ЈН 57-2016 Санација дела крова на објекту Дома културе у Бољевцима  

dir
ЈН 58-2016 Извођење електро радова  

dir
ЈН 59-2016 Набавка рачунарске опреме  
Download