ЈАВНЕ НАБАВКЕ

JN / 2017 /
TypeFolderSize

dir
ЈН 03-2017 Набавка грађевинског материјала  

dir
ЈН 05-2017 Набавка грађевинског материјала и опреме за адаптацију сеоских кућа за избегла лица  

dir
ЈН 07-2017 Набавка електричне енергије  

dir
ЈН 13-2017 Набавка услуге физичко техничког обезбеђења  

dir
ЈН 14-2017 Набавка канцеларијског материјала и образаца  

dir
ЈН 15-2017 Израда идејног пројекта реконструкције, адаптације и санације и пројекта за извођење за потребе ДК Бољевци  

dir
ЈН 17-2017 Набавка тонера за потребе ГО Сурчин  

dir
ЈН 19-2017 Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа за избегла лица  

dir
ЈН 20-2017 Израда идејног пројекта и пројекта за извођење адаптације објекта вртића  

dir
ЈН 21-2017 Извођење радова на санацији адаптацији и реконструкцији објекта ДК Добановци  

dir
ЈН 22-2017 Израда пројекта за изградњу фискултурне сале и реконструкцију постојећег објекта  
Download