×

Izaberite pismo

ћирилица | latinica

Obaveštenja

04.12.2017.

Gradska opština Surčin upućuje Javni poziv porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja žive na teritoriji Gradske opštine Surčin.

Gradska opština Surčin  u saradnji a Komesarijatom za izbeglice i migracije deliće najugroženijim porodicama izbeglih i interno raseljenih sredstva humanitarne pakete hrane po 22 kg.

Nosioci domaćinstva mogu konkurisati ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika

Prijave sa dokumentacijom se podnose najkasnije do 14.12. 2017. godine, počev od  04.12.2017. god. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovde možete preuzeti:

Javni poziv za pakete hrane
Zahtev  za pakete hrane

04.12.2017.

Gradska opština Surčin upućuje Javni poziv porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja žive na teritoriji Gradske opštine Surčin.

Gradska opština Surčin  u saradnji a Komesarijatom za izbeglice i migracije deliće najugroženijim porodicama izbeglih i interno raseljenih sredstva novčanu  jednokratnu pomoći u iznosu po 15000 dinara (ukupno 25 porodica).

Nosioci domaćinstva mogu konkurisati ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika

Prijave sa dokumentacijom se podnose najkasnije do 14.12. 2017. godine, počev od  04.12.2017. god. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovde možete preuzeti:

Javni poziv za novčanu pomoć
Zahtev  za jednokratnu

15.11.2017.

Gradska opština Surčin upućuje Javni poziv za dodelu pomoći za kupovinu 1 seoske kuće   sa okućnicom  i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom, za  koje su  sredstva obezbeđena  iz Republičkog  Komesarijata za izbeglice i migracije.

Pomoć za poboljšanje uslova stanovanja odnosi se  na domaćinstvo sa okućnicom koje se nalazi na i van teritorije Gradske opštine Surčin.

Nosioci domaćinstva mogu konkurisati  za gore navedeni vrstu pomoći ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom za izbor korisnika za dodelu humanitarne pomoći.

Prijave sa dokumentacijom se podnose najkasnije do 15.12. 2017. godine, počev od  15.11.2017. god. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovde možete preuzeti:

Javni poziv
Zahtev  za prijavljivanje
Izjava podnosioca
Izjava prodavca

Gradska opština Surčin upućuje Javni poziv dana 22.09.2017, za dodelu pomoći za kupovinu 3 seoske kuće sa okućnicom  i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom, za  koje su  sredstva obezbeđena  iz Republičkog  Komesarijata za izbeglice i migracije.

Pomoć za poboljšanje uslova stanovanja odnosi se  na domaćinstvo sa okućnicom koje se nalazi na i van teritorije Gradske opštine Surčin.

Nosioci domaćinstva mogu konkurisati  za gore navedeni vrstu pomoći ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom za izbor korisnika za dodelu humanitarne pomoći.

Prijave sa dokumentacijom se podnose najkasnije do 23.10. 2017. godine, počev od  22.09.2017. god. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovde možete preuzeti:

JAVNI POZIV
PRIJAVA NA JAVNI POZIV
IZJAVA PODNOSIOCA
IZJAVA PRODAVCA

Gradska opština Surčin svojim učešćem i uz pomoć Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, obezbedila je sredstva za 5 paketa  pomoć u građevinskom materijalu za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja interno raseljenih   lica na svojoj teritoriji.

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu upućuje 18.07.2017. Javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom materijalu  porodicama interno raseljenih  lica sa teritorije Gradske opštine Surčin. Uslovi za dodelu pomoći, rok za podnošenje zahteva, kao i dokumentacija koju treba da dostave precizirani su u Javnom pozivu koji se nalazi na kraju ove stranice, kao i na oglasnim tablama Opštine.

Zahtevi se podnose na propisanom obrazcu za prijavu u prilogu Javnog poziva, koji se može preuzeti u GO Surčin- Povereništvo za izbeglice i sajtu opštine.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je od 18.07.2017. do 18.08.2017.godine.

Sve informacije se mogu dobiti putem telefona 8443 760 ili preko centrale 8443759 lok. 220

JAVNI POZIV
IZJAVA
ZAHTEV

Gradska opština Surčin dana 18.07.2017. godine upućuje Javni poziv za dodelu pomoći u ekonomskom osnaživanju porodica interno raseljenih  lica kroz dohodovne aktivnosti sa teritorije Gradske opštine Surčin.

Prijave sa dokumentacijom se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijavni obrazac i sve informacije o konkursu se mogu dobiti u Gradskoj opštini Surčin, Vojvođanska 79, Povereništvo za izbeglice i migracije, tel. 8443-760, 8443-759 lok 220 i na sajtu Gradske opštine Surčin www.surcin.rs.

IZJAVA
JAVNI OGLAS
ZAHTEV

Gradska opština Surčin upućuje Javni poziv dana 18.07.2017, za dodelu pomoći za kupovinu 3 seoske kuće sa okućnicom  i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom, za  koje su  sredstva obezbeđena  iz Republičkog  Komesarijata za izbeglice i migracije.

Pomoć za poboljšanje uslova stanovanja odnosi se  na domaćinstvo sa okućnicom koje se nalazi na i van teritorije Gradske opštine Surčin.

Nosioci domaćinstva mogu konkurisati  za gore navedeni vrstu pomoći ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom za izbor korisnika za dodelu humanitarne pomoći.

Prijave sa dokumentacijom se podnose najkasnije do 18.09. 2017. godine, počev od  18.07.2017. god. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovde možete preuzeti:

JAVNI POZIV
PRIJAVA NA JAVNI POZIV
IZJAVA PODNOSIOCA
IZJAVA PRODAVCA

JAVNI POZIV –paketi hrane

Na  osnovu Odluke Komesarijata za izbeglice  i migracije Republike Srbije o mogućnosti dobijanja  humanitarne pomoći u paketima hrane  za najugroženije porodice izbeglica  i interno raseljenih lica /IRL/ sa teritorije GO Surčin, Komisija GO Surčin za izbor korisnika za dodelu ove vrste pomoći  upućuje:

Javni poziv za prijavljivanje najugroženijih porodica    izbeglica  i  interno raseljena lica sa   teritorije GO Surčin  za dodelu humanitarne pomoći u paketima hrane

Pravo na pomoć u paketima hrane  mogu da ostvare porodice i pojedinci koji imaju  status izbeglica ili su registrovani kao interno raseljena  lica sa KiM.

Osnovni uslov  za napred navedena lica je da imaju prijavu boravišta na teritoriji GO Surčin, a da su im ukupni mesečni prihodi manji od minimalne neto zarade u Republici Srbiji, za mesec jun 2017.godine ( 22.880,00 dinara).

Preuzmite:

Obrazac za prijavu
Javni poziv

Javno komunalno preduzeće “Higijena Zaječar” Zaječar, Republika Srbija, u čijoj je nadležnosti i obavljanje pogrebnih usluga,  obaveštava  sva  lica koja žive na teritoriji Vašeg grada, a imaju pokojne članove svoje porodice koji su sahranjeni na gradskom groblju u Zaječaru i zainteresovani  za nastavak zakupa grobnog-ih  mesta  da se jave na sledeće kontakt telefone radi sklapanje ugovora o zakupu.

Ukoliko ne postoji interesovanje srodnika za produžetak zakupa grobnog/ih mesta javite se na jedan od sledećih brojeva telefona radi sprovodjenja procedure oko odricanja od daljeg zakupa grobnog/ih mesta.

Kontakt telefoni:
99 381 019 421 747 centrala preduzeća
99 381 019 427 394 Radna jedinica Grobljanske usluge

 Ul. Vojvode Putnika 7-a
 19 000 Zaječar Republika Srbija

e-mail:   jkphigijenazajecar@gmail.com

Za sve informacije o registraciji stambenih zajednica, obratite se registratoru stambenih zajednica u GO Surčin, Draganu Janjiću na telefon: 066-8637-515.

ZAPISNIK
PRIJAVA-POTREBNA DOKUMENTACIJA
OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU
OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU-DODATAK
DODATAK PRIJAVE ZA REGISTRACIJU

 

TOP