×

Izaberite pismo

ћирилица | latinica

Obaveštenja

JAVNI KONKURS:

 • ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN
 • ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN
 • ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN
 • ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN

PREUZMITE DOKUMENT

Sekretarijat za privredu grada Beograda je u budžetu za 2017. godinu planirao podsticajna sredstva za subvencionisanje sledećih grana poljoprivrede:

 1. 50 miliona dinara za voćarstvo i povrtarstvo,
 2. 8 miliona dinara za pčelarstvo,
 3. 19 miliona dinara za stočarstvo i
 4. 38,1 miliona dinara za obnovu mehanizacije.

Sredstva će biti dodeljena raspisivanjem javnog oglasa na koji će moći da konkurišu svi nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava pod uslovima navedenih u konkursu.

Vreme raspisivanja konkursa planirano je za prvu polovinu februara 2017. godine. Razlog zbog kojeh vas obaveštavamo o konkursu pre njegovog objavljivanja je taj što će  rangiranje  biti po redu prijave za subvencije. Ko pre podnese prijavu veće su šanse da dobije subvencije ukoliko ispunjava opšte uslove konkursa. Bitno je podneti prijavu u momentu objavljivanja konkursa a zatim dopunjavati dokumentaciju u skladu sa uslovima konkursa u periodu dok je konkurs otvoren.

Prijave će se predavati na pisarnicu Sekretarijata za privredu, Kraljice Marije 1, 11000 Beograd.

Ono što je različito u odnosu na uslove konkursa za 2016. godinu a izneto na sastanku održanom u Sekretarijatu za privredu je sledeće:

 1. Voćarstvo i povrtarstvo – uslovi će biti gotovo isti kao prošle godine (protivgradna mreža i plastenici). Minimalna površina za postavljanje plastenika biće od 3-5 ari. Plastenici će moći da se koriste i za zasade jagoda, malina, borovnica, aronije, zaštićeno lekovito bilje...
 2. Pčelarstvo – moći će da se aplikuje za maksimalno 10 košnica i  do 65. 000 dinara za opremu (vrcaljka).

Uslov po Zakonu da je pčelar mora biti umatičen! Mora imati minimum 5 košnica u posedu.

 1. Stočarstvo – u okviru ove oblasti biće dodeljena jedna junica sa obavezom neotuđivanja minimum 5 godina. Uslov će biti minimum jedno umatičeno grlo. Ukupno će biti dodeljeno otprilike 60 junica na teritoriji grada Beograda.
 2. Mehanizacija -  Subvencije se odnose na pokrivanje 80% troškova nabavke traktora snage 50-60 KW bez PDV.  Uslov je da površina koja se obrađuje bude minimum 3 ha.

 Ukoliko ste zainteresovani da konkurišete za podsticajna sredstva za 2017. godinu dokumentacija koju možete da pripremite pre objavljivanja konkursa je sledeća:

 1. fotokopija lične karte ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom,
 2. potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2017. godinu – fotokopija,
 3. izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu ne stariji od 6 meseci – fotokopija,
 4. original ili overena fotokopija ugovora o zakupu ( mora biti overen u sudu, opštini ili kod notara)

Po objavljivanju konkursa organizovaćemo tribinu na kojoj ćemo detaljno razjasniti i predstaviti uslove konkursa kako bi ste uspešno dopunili svoje prijave.

Ovo obaveštenje vam prosleđujemo sa željom da što veći broj vas , poljoprivrednika, sa teritorije opštine Surčin uzme učešće u konkursu i dobijete sredstva kako bi ste 2017. godinu započeli sa novim i većim elanom.

TOP