Управа ГО Сурчин

Управа Градске општине Сурчин образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине, који су Статутом града Београда пренети градској општини и одређених стручних послова за потребе органа Градске општине Сурчин и Управе.

Управом Општине руководи начелник.

 

Print Friendly, PDF & Email