Скупштина Општине Сурчин

Скупштина градске општине је највиши орган Градске општине. Скупштина има 35 одборника, који се бирају на време од четири године.