Skupština Opštine Surčin

Skupština gradske opštine je najviši organ Gradske opštine. Skupština ima 35 odbornika, koji se biraju na vreme od četiri godine.

Print Friendly, PDF & Email