Инспекције – комунална и грађевинска

= ИНФО О ОДЕЉЕЊУ =

 

ПРИЈАВЕ ГРАЂАНА:

 ПРИЈАВИТЕ ПРОБЛЕМ ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

 ПРИЈАВИТЕ ПРОБЛЕМ КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

    (или на број телефона: 011/8442 – 110)

 

ПЛАНОВИ И КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

 КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ 

 ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА 3/2017

⇒ ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА 4/2017

 

      ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА :

  • уђе на градилиште
  • тражи исправе у циљу идентификације лица
  • узима изјаве од одговорних лица
  • фотографише или сачини видео снимак градилишта
  • предузима друге радње у циљу утврђивања чињеничног стања