Инспекције – комунална и грађевинска

= ИНФО О ОДЕЉЕЊУ =

 

ПРИЈАВЕ ГРАЂАНА:
 ПРИЈАВИТЕ ПРОБЛЕМ ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 
 ПРИЈАВИТЕ ПРОБЛЕМ КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 
     (или на број телефона: 011/8442 – 110)

ПЛАНОВИ И КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:
 КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ 
 ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА 3/2018 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
– 2017 ГОДИНА –

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА :
– уђе на градилиште
– тражи исправе у циљу идентификације лица
– узима изјаве од одговорних лица
– фотографише или сачини видео снимак градилишта
– предузима друге радње у циљу утврђивања чињеничног стања

Кликом на линк испод ппочитајте:
КОДЕКС ПОНАШАЊА И ЕТИКЕ ИНСПЕКТОРА

 

Print Friendly, PDF & Email