Inspekcije – komunalna i građevinska

= INFO O ODELJENJU =

 

PRIJAVE GRAĐANA:

 PRIJAVITE PROBLEM GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI 

 PRIJAVITE PROBLEM KOMUNALNOJ INSPEKCIJI 

    (ili na broj telefona: 011/8442 – 110)

 

PLANOVI I KONTROLNE LISTE:

 KONTROLNE LISTE 

 PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU ZA 2017. GODINU 

 PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA ZA GRAĐEVINSKU INSPEKCIJU ZA 2017. GODINU 

 PLAN UKLANJANJA OBJEKATA 3/2017

⇒ PLAN UKLANJANJA OBJEKATA 4/2017

 

      GRAĐEVINSKI INSPEKTOR JE OVLAŠĆEN DA :

  • uđe na gradilište
  • traži isprave u cilju identifikacije lica
  • uzima izjave od odgovornih lica
  • fotografiše ili sačini video snimak gradilišta
  • preduzima druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja