Inspekcije – komunalna i građevinska

= INFO O ODELJENJU =

 

PRIJAVE GRAĐANA:
 PRIJAVITE PROBLEM GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI 
 PRIJAVITE PROBLEM KOMUNALNOJ INSPEKCIJI 
     (ili na broj telefona: 011/8442 – 110)

PLANOVI I KONTROLNE LISTE:
 KONTROLNE LISTE 
 PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU ZA 2018. GODINU 
 PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA ZA GRAĐEVINSKU INSPEKCIJU ZA 2018. GODINU 
 PLAN UKLANJANJA OBJEKATA 3/2018 

IZVEŠTAJ O RADU
– 2017 GODINA –

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR JE OVLAŠĆEN DA :
– uđe na gradilište
– traži isprave u cilju identifikacije lica
– uzima izjave od odgovornih lica
– fotografiše ili sačini video snimak gradilišta
– preduzima druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja

Klikom na link ispod ppočitajte:
KODEKS PONAŠANJA I ETIKE INSPEKTORA

 

Print Friendly, PDF & Email