Pravna pomoć

PRAVNA POMOĆ GRADSKE OPŠTINE SURČIN


RAD SA STRANKAMA

PONEDELJKOM I ČETVRTKOM (11:00 – 15:00)
UTORKOM, SREDOM I PETKOM (8:30 – 13:00)


BILJANA DRAKULA, DIPL.PRAVNICA
KONTAKT TELEFON  3140-552

PRAVNA POMOĆ SE PRUŽA GRAĐANIMA SVAKIM RADNIM DANOM, U RADNO VREME, U KANCELARIJI KOJA SE NALAZI NA MEĐUSPRATU ZGRADE GRADSKE OPŠTINE SURČIN

PRAVNA POMOĆ PODRAZUMEVA DAVANJE USMENIH BESPLATNIH PRAVNIH SAVETA KAO I IZRADA PISANIH PODNESAKA, TUŽBI, ŽALBI, MOLBI, ISPRAVA ZA SUDOVE I DRUGE DRŽAVNE ORGANE

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ SE PRUŽA SVIM ZAINTERESOVANIM GRAĐANIMA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GO SURČIN

PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ OSTVARUJU LICA KOJA SU SLABIJEG MATERIJALNOG STANJA I O TOME DOSTAVE DOKAZ:

  • ZA KORISNIKE NOVČANE POMOĆI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD- REŠENJE CENTRA
  • NEZAPOSLENO LICE – UVERENJE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE
  • ZAPOSLENI SA MINIMALNOM ZARADOM- POTVRDA POSLAODVCA
  • PENZIONERI SA NAJNIŽOM PENZIJOM –POSLEDNJI ČEK
  • ZA LICA KOJA OSTVARUJU PRAVO RATNIH ILI MIRNODOPSKIH INVALIDA –POTVRDA

ZA SVA OSTALA LICA NAKNADA ZA USLUGE PRAVNE POMOĆI IZNOSI 50% OD IZNOSA PREDVIĐENIH TARIFOM O NAKNADAMA ZA RAD ADVOKATA, A SVE U SKLADU SA STATUTOM GO SURČIN I ODLUKE O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI U GO SURČIN

Print Friendly, PDF & Email