Упитник о квалитету пружања услуга у ГО Сурчин

1) Молимо Вас да у наредној табели оцените компоненте квалитета у Градској општини Сурчин.

Уређење просторија, опрема и окружења (од 1 до 5)

Приступачност и јасност потребних информација (од 1 до 5)

Адекватна брзина решавања питања (од 1 до 5)

Испорука услуга у складу са обећањима (од 1 до 5)

Решавање питања на принципу „све на једном месту“ (од 1 до 5)

Спремност да се помогне кориснику/грађанину (од 1 до 5)

Стручност запослених који пружају услуге (од 1 до 5)

Запослени уливају поверење код корисника/грађана (од 1 до 5)

Запослени врше личне интервенције за кориснике/грађане (од 1 до 5)

Запослени настоје задовољити потребе корисника/грађана (од 1 до 5)

2) Молимо Вас да у наредној табели оцените карактеристике службеника са којим сте комуницирали.

Уредан (од 1 до 5)

Праведан (од 1 до 5)

Пажљив (од 1 до 5)

Стручан (од 1 до 5)

Љубазан (од 1 до 5)

3) Колико сте дуго чекали на извршење услуге (током радног времена)?

4) Шта је према Вашем мишљењу био разлог чекања? (Немојте одговарати ако сте одмах послужени.)

остало (молимо да наведете).

5) Где сте добили информације о томе шта Вам је потребно за решавање Вашег питања? (Могуће је навести више одговора притиском на CTRL.)

остало (навести)

6) Ваше мишљење и предлози:

Print Friendly, PDF & Email