Upitnik o kvalitetu pružanja usluga u GO Surčin

1) Molimo Vas da u narednoj tabeli ocenite komponente kvaliteta u Gradskoj opštini Surčin.

Uređenje prostorija, oprema i okruženja (od 1 do 5)

Pristupačnost i jasnost potrebnih informacija (od 1 do 5)

Adekvatna brzina rešavanja pitanja (od 1 do 5)

Isporuka usluga u skladu sa obećanjima (od 1 do 5)

Rešavanje pitanja na principu „sve na jednom mestu“ (od 1 do 5)

Spremnost da se pomogne korisniku/građaninu (od 1 do 5)

Stručnost zaposlenih koji pružaju usluge (od 1 do 5)

Zaposleni ulivaju poverenje kod korisnika/građana (od 1 do 5)

Zaposleni vrše lične intervencije za korisnike/građane (od 1 do 5)

Zaposleni nastoje zadovoljiti potrebe korisnika/građana (od 1 do 5)

2) Molimo Vas da u narednoj tabeli ocenite karakteristike službenika sa kojim ste komunicirali.

Uredan (od 1 do 5)

Pravedan (od 1 do 5)

Pažljiv (od 1 do 5)

Stručan (od 1 do 5)

Ljubazan (od 1 do 5)

3) Koliko ste dugo čekali na izvršenje usluge (tokom radnog vremena)?

4) Šta je prema Vašem mišljenju bio razlog čekanja? (Nemojte odgovarati ako ste odmah posluženi.)

ostalo (molimo da navedete).

5) Gde ste dobili informacije o tome šta Vam je potrebno za rešavanje Vašeg pitanja? (Moguće je navesti više odgovora pritiskom na CTRL.)

ostalo (navesti)

6) Vaše mišljenje i predlozi:

Print Friendly, PDF & Email