Таксе

takse

           Такса за озакоњење објекта у корист нивоа Републике у износу од 30% од одређене цене у односу на врсту објекта, уплаћује се на рачун:   840-742224843-78,  бр. модела 97 и позив на бр. 17-124
            Такса за озакоњење објекта у корист нивоа градова (општинска) у износу од 70% од одређене цене у односу на врсту објекта, уплаћује се на рачун:     840-742242843-10, бр. модела 97 и позив на бр. 32-501-124
Print Friendly, PDF & Email