Odeljenje za zajedničke poslove

U Odeljenju za zajedničke poslove obavljaju se poslovi investiciono-tehničkog i tekućeg održavanja zgrade, uređaja, instalacija i opreme opštine, evidencije korišćenja i izdavanja osnovnih sredstava i sitnog inventara, birotehničkih i drugih sredstava, opreme, organizovanje službenog prevoza, servisiranja vozila i vođenje evidencija; obezbeđivanja uslova rada i servisnih usluga; poslovi centrale i administrativno-tehnički poslovi za potrebe opštine.

 

Print Friendly, PDF & Email