×

Izaberite pismo

ћирилица | latinica

Odeljenje za finansije

U Odeljenju za finansije, obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, pripremu i izradu odluke o budžetu i rešenja o privremenom finansiranju; praćenje budžetskih prihoda i primanja po uplatnim računima javnih prihoda i praćenje budžetskih rashoda i izdataka za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava; izrada nacrta budžeta opštine; izrada stručnih uputstava koja sadrže smernice kao osnov za izradu finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika; finansijsko planiranje; upravljanje gotovinskim sredstvima; kontrolu rashoda budžeta; budžetsko računovodstvo i izveštavanje na nivou glavne knjige trezora; upravljanje dugom i finansijskom imovinom; plasiranje slobodnih sredstava; praćenje i obračun mase zarada zaposlenih u Upravi, izabranih i postavljenih lica u organima opštine, i dostavljanje izveštaja nadležnim organima; finansijsko-računovodstvene poslove; formiranje knjigovodstvenih isprava; formiranje dokumentacije o isplati i obustavi zakonskih i drugih obaveza; kontrolu novčanih dokumenata i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovornih obaveza i namenskog korišćenja sredstava; blagajničko poslovanje; vođenje poslovnih knjiga i drugih evidencija o korisnicima; usaglašavanje potraživanja i obaveza; statističko-evidencione poslove; izradu periodičnih obračuna, završnog računa i svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; konsolidaciju računa i podračuna direktnih i indirektnih korisnika;pripremu nacrta akata iz delokruga rada Odseka koje donose organi opštine; vrši se provera primene zakona poštovanja pravila interne kontrole; kontrola direktnih i indirektnih korisnika budžeta; svih transakcija računa prihoda i rashoda, finansijskih sredstava i obaveza; kontrola novčane dokumentacije i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovorenih obaveza i namenskog korišćenja sredstava; kontrola svih transakcija koja se tiču budžetskih primanja i izdataka, poslovi iz oblasti javnih nabavki i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

 

2018GRAĐANSKI BUDŽET GO SURČIN 2018
2018ODLUKA O BUDŽETU 2018
2017Odluka o završnom računu GO Surčin za 2017. godinu
2017Izveštaj o izvršenju budžeta GO Surčin za 2017. godinu
2017PRIPREMA ODLUKE O BUDŽETU GO SURČIN ZA 2018. GODINU

Uputstvo za pripremu budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu
Uputstvo za izradu programskog budžeta (ažurirano april 2017)
Uputstvo za popunjavanje obrazaca za pripremu programskog budžeta 2018. godinu
Obrasci za pripremu programskog budžeta 2018-16.11.2017
Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave
Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta
Prilog 1 Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018 godinu
PRILOG 2a i 2b-Pregled kapitalnih projekata-2018
2017Izveštaj o izvršenju budžeta GO Surčin za devet meseci 2017.godine
2017IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA PERIOD 01-06.2017. GODINE
2017PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU
2017UPUTSTVO ZA UVOĐENJE RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA
2017REBALANS 2 ZA 2017
2017ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017. GODINU
2017ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017 GODINU
2017UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU
2016IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2016 GODINU
2016ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA 2016 GODINU
2016PRIPREMA ODLUKE O BUDŽETU GO SURČIN ZA 2017. GODINU

UPUTSTVO ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA
OBRASCI ZA PROGRAMSKI BUDŽET
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA
UPUTSTVO ZA IZRADU BUDŽETA GO SURČIN ZA 2017. GODINU
CILJEVI PROGRAMA I PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I LISTA UNIFORMNIH INDIKATORA ZA PROGRAMSKU STRUKTURU BUDŽETA
PRILOG 1 - PLATE
PRILOG 2 - KAPITALNE INVESTICIJE
2016IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD OD 01.01.2016.-30.09.2016
2016ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2016 GODINU
2016IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD OD 01.01.2016-30.06.2016
2016ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2016 GODINU
2015ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA 2015 GODINU

TOP