ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Poslovi u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine koji su u opisu poslova Odeljenja za lokalno ekonomski razvoj su:

  • praćenje stanja i preduzimanje mera za zaštitu i unapređenje životne sredine;
  • donošenje i sprovođenje akcionih i sanacionih planova za zaštitu životne sredine na području opštine;
  • u skladu sa aktima Grada, staranje i obezbeđivanje uslova za očuvanje, korišćenje i unapređenja područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
  • izrada Godišnjeg izveštaj o kvalitetu životne sredine na teritoriji GO Surčin;
  • na osnovu Zakona o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10, 14/16), Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (Službeni glasnik RS“, br. 95/10) i Pravilnika o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (Službeni glasnik RS“, br. 72/09) vodi se dnevna evidencija o otpadu generisanom u opštini, kao i dokument o kretanju otpada predatog ovlašćenom operateru;
  • Agenciji za zaštitu životne sredine dostavlja se Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada.
Print Friendly, PDF & Email