Predsednik

Predsednik Skupštine opštine:
– predstavlja Skupštinu opštine,
– organizuje rad Skupštine opštine,
– saziva i predsedava sednicama Skupštine,
– obavlja druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine se bira na predlog najmanje jedne trećine odbornika, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.