Zamenik

Predsednik Skupštine ima zamenika, koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.