Predsednik opštine

Predsednik Gradske opštine Surčin

Predsednika opštine bira Skupština opštine iz reda odbornika na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za predsednika opštine.
Predsedniku opštine i zameniku predsednika opštine, izborom na ove funkcije, prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine. Predsednik opštine i zamenik predsednika opštine su na stalnom radu u opštini.

Nadležnosti Predsednika opštine:
– Predstavlja i zastupa Opštinu;
– Predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština;
– Naredbodavac je izvršenja budžeta;
– Usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
– Osniva komisije i druga tela potrebna za funkcionisanje Opštinske uprave i druge komisije i tela potrebna za efikasniji rad Gradske opštine Surčin u skladu sa zakonom i Statutom;
– Donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine;
– Predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice;
– Vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Opštine.

U slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja ili vanrednog stanja, predsednik opštine donosi akte iz nadležnosti Skupštine opštine, s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštini opštine čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Predsednik opštine može obrazovati privremena radna tela koja pružaju pomoć Opštinskom veću i predsedniku opštine u pitanjima iz njihove nadležnosti.


Predsednik Gradske opštine Surčin – Stevan Šuša

Rođen je 28.09.1952. godine u Riđici, kod Sombora, gde je završio osnovnu školu. Srednju mašinsko-tehničku školu ”Zmaj” završio  je u Zemunu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva. Bio je član Skupštine holding korporacije ”MINEL” i fondacije ”Nikola Tesla” u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Prošao je  kompletan inženjerski razvoj u firmi „MINEL-ELVO” od pripravnika, tehnologa, konstruktora, glavnog inženjera, do direktora i predsednika Upravnog odbora ”MINEL-ELVA”. Privatnim  preduzetništvom se bavio  u firmi ”TEHNOMAT” Surčin.
Pre preuzimanja položaja predsednika GO Surčin obavljao je funkciju predsednika Skupštine GO Surčin, od 2012. do 2016. godine.
Živi u Surčinu, oženjen je i ima  dve ćerke.


Predsednik GO Surčin
Stevan Šuša
telefon: 011/8443-272
e-mail: opstina@surcin.rs


stevan-susa-2

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email