Zamenik predsednika

Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Kandidat za predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština opštine na isti način kao predsednika opštine.


Zamenik predsednika GO Surčin

Petar Miljuš
telefon: 011/8442-111
lok: 219

Print Friendly, PDF & Email