Pomoćnici predsednika

Pomoćnike predsednika Gradske opštine postavlja i razrešava predsednik gradske opštine, u skladu sa zakonom, i obavljaju poslove najduže dok traje dužnost predsednika gradske opštine.

Pomoćnici predsednika gradske opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove po nalogu predsednika gradske opštine.
U Gradskoj opštini može biti postavljeno tri pomoćnika predsednika gradske opštine.


Pomoćnici predsednika GO Surčin

Bojan Jovanović – Pomoćnik predsednika  za obavljanje poslova iz oblasti urbanizma i građevinskih poslova
Milisav Marković – Pomoćnik predsednika za sport i kulturu

telefon: 8443-272

Print Friendly, PDF & Email