Zamenik načelnika

Načelnik Opštinske uprave može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik načelnika Opštinske uprave se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik.

 

Print Friendly, PDF & Email