Odeljenje opšte uprave

U Odeljenju za opštu upravu  obavljaju se normativno-pravni poslovi koji se odnose na: organizaciju i funkcionisanje Uprave, izradu normativno-pravnih akata iz oblasti radnih odnosa (pravilnici, poslovnici, uputstva, i sl.); kadrovske i opšte poslove kao i stručne poslove vezane za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih u Upravi, izabranih i postavljenih lica, koja ostvaruju prava iz radnog odnosa; poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive, overu potpisa, prepisa i rukopisa; uređenje, organizaciju i rad mirovnih veća; organizaciju rada mesnih kancelarija i saradnju sa MZ i javnim preduzećima; stručne i administrativne poslove vezane za sprovođenje izbora, referenduma i popisa stanovništva;