Јавна предузећа

⇒ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА ⇐

Aдреса: Маршала Тита 2, 11272 Добановци
Телефон: 011 / 8467-006, 8467-021, 8467-022
e-mail: javnopreduzecesurcin@gmail.com

Испостава Сурчин:
Телефон: 011 / 8443-260

 

⇒ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ⇐ 

Адреса: Косовска 2, 11271, 11271 Сурчин
Телефон: 011/8440-091, 011/8443-569
e-mail: sport.surcin@gmail.com

 

⇒ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА ⇐

Адреса: Косовска 2, 11271 Сурчин
e-mail:  kdssurcin@gmail.com
Телефон:  011/8441-637
Мобилни телефон: 066/8637-798

 

 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН 

Адреса: Косовска 2, 11271 Сурчин
e-mail: kc.surcin@gmail.com
Телефон: 011/8440-206, 011/8440-271

 

⇒ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАС⇐

Адреса: Косовска 2, 11271 Сурчин
Телефон: 011/8443-501,  8440-203
e-mail: gas.surcin@gmail.com

 

Print Friendly, PDF & Email