Писарница

ПОЧЕВ ОД 01.03.2017 ГОДИНЕ, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН НЕЋЕ ВРШИТИ ОВЕРАВАЊЕ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА

ОВЕРАВАЊЕ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА ОД САДА ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ КОД ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА – НОТАРА

Print Friendly, PDF & Email