Упитник о квалитету пружања услуга у Градској општини Сурчин

1. Молимо Вас да у наредној табели оцените компоненте квалитета у Градској општини Сурчин


2. Молимо Вас да у наредној табели оцените карактеристике службеника са којим сте комуницирали.