Upitnik o kvalitetu pružanja usluga u Gradskoj opštini Surčin

1. Molimo Vas da u narednoj tabeli ocenite komponente kvaliteta u Gradskoj opštini Surčin


2. Molimo Vas da u narednoj tabeli ocenite karakteristike službenika sa kojim ste komunicirali.