Управа ГО Сурчин

Управа Градске општине Сурчин образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине, који су Статутом града Београда пренети градској општини и одређених стручних послова за потребе органа Градске општине Сурчин и Управе.

Управом Општине руководи начелник.

 

Све неправилности у раду можете пријавити на e-mail адресу: nacelnik@surcin.rs или на број телефона 011/8443-214

Списак службеника Управе ГО Сурчин за одлучивање у управним стварима и за предузимање радњи у поступку пре доношења решења 2021

Print Friendly, PDF & Email