Правна помоћ

ПРАВНА ПОМОЋ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН


РАД СА СТРАНКАМА

ПОНЕДЕЉКОМ И ЧЕТВРТКОМ (11:00 – 15:00)
УТОРКОМ, СРЕДОМ И ПЕТКОМ (8:30 – 13:00)


БИЉАНА ДРАКУЛA, ДИПЛ.ПРАВНИЦА
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  3140-552

ПРАВНА ПОМОЋ СЕ ПРУЖА ГРАЂАНИМА СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ, У РАДНО ВРЕМЕ, У КАНЦЕЛАРИЈИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА МЕЂУСПРАТУ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

ПРАВНА ПОМОЋ ПОДРАЗУМЕВА ДАВАЊЕ УСМЕНИХ БЕСПЛАТНИХ ПРАВНИХ САВЕТА КАО И ИЗРАДА ПИСАНИХ ПОДНЕСАКА, ТУЖБИ, ЖАЛБИ, МОЛБИ, ИСПРАВА ЗА СУДОВЕ И ДРУГЕ ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ СЕ ПРУЖА СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ГРАЂАНИМА КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ ОСТВАРУЈУ ЛИЦА КОЈА СУ СЛАБИЈЕГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА И О ТОМЕ ДОСТАВЕ ДОКАЗ:

  • ЗА КОРИСНИКЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД- РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА
  • НЕЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ – УВЕРЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  • ЗАПОСЛЕНИ СА МИНИМАЛНОМ ЗАРАДОМ- ПОТВРДА ПОСЛАОДВЦА
  • ПЕНЗИОНЕРИ СА НАЈНИЖОМ ПЕНЗИЈОМ –ПОСЛЕДЊИ ЧЕК
  • ЗА ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРАВО РАТНИХ ИЛИ МИРНОДОПСКИХ ИНВАЛИДА –ПОТВРДА

ЗА СВА ОСТАЛА ЛИЦА НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ИЗНОСИ 50% ОД ИЗНОСА ПРЕДВИЂЕНИХ ТАРИФОМ О НАКНАДАМА ЗА РАД АДВОКАТА, А СВЕ У СКЛАДУ СА СТАТУТОМ ГО СУРЧИН И ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ГО СУРЧИН

Print Friendly, PDF & Email