Наручивање докумената

Општина Сурчин вам омогућава да путем интернета поручите извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана.

Изводи из матичних књига издају се на захтев лица на која се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује право на приступ информацијама од јавног значаја. ( Чл. 83. Закона о матичним књигама „Сл. Гласник РС“ бр. 20/09, 145/14).

За сва документа наручена овим путем плаћа се износ у целости: републичка такса + ПТТ трошкови.


= ПОДНЕСИТЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ  =

= ПОДНЕСИТЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ =

= ПОДНЕСИТЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ =

= ПОДНЕСИТЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ КЊИГЕ ДРЖАВЉАНA =


УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ ИЗ ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
(„Сл. Гласник Р.С бр. 50/2018 од 29.06.2018.)

– ИЗВОД ИЗ МК РОЂЕНИХ………………..430 ДИНАРА
– ИЗВОД ИЗ МК ВЕНЧАНИХ………………430 ДИНАРА
– ИЗВОД ИЗ МК УМРЛИХ………………….430 ДИНАРА
– УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ………..780 ДИНАРА

– ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ИЗВОД – 720 ДИНАРА
– УВЕРЕЊЕ О СЛ. БРАЧНОМ С. – 1.150 ДИНАРА
– ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС – 310 ДИНАРА
– РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ Л. ИМЕНА – 780 ДИНАРА
– ЗАХТЕВ ЗА НАК. УПИС ЧИЊ. СМРТИ – 780 ДИНАРА

Све пошиљке у унутрашњем саобраћају се обезбеђују преко Поште путем POST EXPRESS-a и то у року од пет радних дана.
Поднети захтеви се обрађују радним данима од 7.30 до 15.30 часова, пауза од 10.00 до 10.30 часова
Таксе и трошкови доставе плаћају се приликом преузимања извода
У случају да је захтев споран бићете контактирани преко e-mail адресе: maticar@surcin.rs
Детаљније информације можете добити и на телефон: 011/ 8442-111

Print Friendly, PDF & Email