КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

– Реализује програме установа и омладинских организација
– спроводи стратегију и акциони план за младе града Београда
– подстиче и пружа стручну помоћ у изради и реализацији пројеката младих у различитим областима
– прикупља податке и информације о проблемима, потребама и интересовањима младих
– остварује сарадњу са образовним и културним институцијама и Националном службом за запошљавање

Print Friendly, PDF & Email