Адресар

СУРЧИН

Полицијско одељење Сурчин – 011/ 3291-751
Национална слузба за запошљавање Косовска 2 – 011/ 8443-508
Црвени Крст Сурчин – 011/ 8442-781
Управа Јавних прихода, Војвођанска 108а – 011/ 610-3545, 011/ 610-3546
Републички геодетски завод служба за катастар непокретности – 011/ 8440-405
Центар за социјални рад одељење Сурчин – 011/ 8443-913
Републичко здраствено осигурање одељење Сурчин, Браће Пухаловић 34 – 011/ 8440-600
Дом здравља – 011/ 8440-351, 8440-027
Апотека “20 октобар” – 011/ 8440-326
Ветеринар – 011/ 8440-014
ФК “Јединство” – 011/ 8440-500
КУД “Диоген” – 011/ 8441-349
Атлетски клуб ”Сурчин” – 011/ 8440-243
Секција ловаца Сурчин – 011/ 8440-421
СРД “Смуђ” – 011/ 063/222-143
Основна школа “22. октобар”, Сурчин – 011/ 8440-132, 844-0511
Основна школа “Вук Караџић”, Сурчин – 011/ 8440-120, 844-0124
Предшколска установа “Дуга“ Сурчин – 011/ 8440-506
Јавно комунално предузеће- испостава Сурчин  – 011 / 8443-260
Јавно предузеће за спорт и рекреацију – 011/8440-091, 011/8443-569
Јавно предузеће за информисање – 011/8441-637
Јавно предузеће за гас – 011/8443-501
Културни центар Сурчин – 011/8440-206, 011/8440-271

 

БОЉЕВЦИ

Месна канцеларија 011/ 8403-450
Амбуланта – 011/ 8403-420
Апотека – 011/ 8403-301
Ветеринар – 011/ 8403-100
КУД “Бранко Радичевић” – 011/ 8443-450
КУД “ Сладкович” – 011/ 8443-450
Ловачка секција – 011/ 8403-536
Стајкова етно кућа – 011/ 060/377-1522
Удружење жена – 011/ 8403-477
Основна школа “Бранко Радичевић”, Бољевци – 011/ 8403-170
Предшколска установа “Др Сима Милошевић“ Бољевци – 011/ 8403-454

 

ЈАКОВО

Месна канцеларија 011/ 8416-747
Манастир Фенек – 011/ 8416-604
Амбуланта – 011/ 8416-592
Апотека – 011/ 8416-215
Државна ветереинарска станиц – 011/ 8416-593
Приватна ветереинарска станица – 011/ 8416-206
КУД “Срем” – 011/ 8416-696
ФК “СРЕМ” – 011/ 8416-024
Ловачка секција – 011/ 8416-310
Друштво Голубара “Срем” – 011/ 8416-669
КК ”ДИП ТРАДЕ” – 011/ 8416-437
Основна школа “Вожд Карађорђе”, Јаково – 011/ 8416-439
Предшколска установа “Ластавица“ Јаково – 011/ 8416-757

 

ПРОГАР

Месна канцеларија 011/ 8427-138, 8427-137
ФК “Борац” – 011/ 8427-153
Секција ловаца – 011/ 8427-117
Секција риболоваца – 011/ 8427-245
Коњички клуб “Бојчин” – 011/ 8427-093
Oсновна школа “Бранко Радичевић”, Прогар – 011/ 8427-076
Предшколска установа “Др Сима Милошевић“ Прогар – 011/ 8427-076

 

ДОБАНОВЦИ

Месна канцеларија 011/ 8465-110
Словачко културно просветно друштво “Шафарик” – 011/ 8465-559
Амбуланта – 011/ 8465-106
Апотека – 011/ 8465-142
Ветеринарска амбуланта – 011/ 8465-152
Добровољно ватрогасно друштво – 011/ 8465-227
КУД “Будућност” – 011/ 8465-161
ФК “Будућност” – 011/ 8465-641
Ловачка секција – 011/ 8465-079
Коњички клуб “Доњи Срем” – 011/ 8465-974
Друштво голубара “YУ-53” – 011/ 8465-616
Стрељачи клуб “Радован Матановић” – 011/ 8465-542
Основна школа “Стеван Сремац”, Добановци – 011/ 8465-645
Предшколска установа “Патуљак” Добановци – 011/ 8465-420
Јавно комунално предузеће –  011 / 8467-006, 8467-021, 8467-022

 

БЕЧМЕН

Месна канцеларија 011/ 8438-344,8438-222
ФК “Шумадинац” – 011/ 8438-337
Секција ловаца – 011/ 8438-291
Амбуланта – 011/ 8438-598
Основна школа “Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен – 011/ 8438-460
Предшколска установа “Чоколино” Бечмен – 011/ 8438-709

 

ПЕТРОВЧИЋ

Месна канцеларија 011/ 8438-462
ФК “Петровчић” – 011/ 8438-538
Ловачка секција Петровчић – 011/ 8438-438
Амбуланта – 011/ 8438-464
Удружење пензионера – 011/ 8438-444
Ветеринарска амбуланта – 011/ 8438-600
Одељење школе у Петровчићу – 011/ 8438-460

 

Print Friendly, PDF & Email