Општинска документа

документа:
СТАТУТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ И ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
ОДЛУКA О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПРАВИЛНИК О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ГО СУРЧИН
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Кадровски план за 2019. годину
Кадровски план за 2019. годину - допуна
АКЦИОНИ ПЛАН ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СУРЧИН
ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у ГО Сурчин
Print Friendly, PDF & Email