×

 

ПИТАЈТЕ НАС

КОНТАКТ

Градска општина Сурчин

+381 11 8443-757
+381 11 8443-759

е-mail: opstina@surcin.rs

Војвођанска 79, 11271 Сурчин
Београд, Република Србија
Рачун: 840-222640-53
ПИБ: 103583030
Шифра делатности: 75110
Матични број: 17587714

ТЕЛЕФОНИ

Председник ГО Сурчин
Стеван Шуша
телефон: 011/8443-272
e-mail: opstina@surcin.rs

Заменик председника ГО Сурчин
Петар Миљуш
телефон: 011/8443-765
лок: 219

Помоћници председника ГО Сурчин
Маријана Глушчевић – Помоћник председника  за обављање послова из области урбанизма и грађевинских послова
Срђан Гагић – Помоћник председника  за обављање послова из области привреде и инвестиција
Милисав Марковић – Помоћник председника за спорт и културу
телефон: 8443-272

Председник Скупштине ГО Сурчин
Душан Вујадиновић
телефон: 011/8443-765
лок: 219

Заменик председника скупштине ГО Сурчин
Јелена Прокопљевић
телефон: 011/8443-765

Начелник  Општинске управе ГО Сурчин
Татјана Ракић
телефон: 011/8443-214
email: nacelnik@surcin.rs

Заменик начелника Општинске управе ГО Сурчин
Дарко Павличић
телефон: 011/8443-214

Секретар скупштине ГО Сурчин
Зорица Дамјановић – Родић
телефон 011/8443-280
лок: 229

Шеф кабинета председника ГО Сурчин
Тијана Поповић
телефон: 011/8443-272

Начелник одељења за финансије ГО Сурчин
Биљана Бранковић

Начелник одељења за за локално економски развој ГО Сурчин
Александра Јелесијевић Глигорић
телефон: 011/8443-765
лок: 129

Начелник одељења за друштвене делатности ГО Сурчин
Сања Караџић
телефон:011/8443-765

Начелник одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове ГО Сурчин
Добринка Тошић
телефон: 011/8443-765
лок: 117

Начелник одељења за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи ГО Сурчин
Борислав Будалић
телефон:011/8443-765
лок: 104

Начелник Одељења за инспекцијске послове ГО Сурчин
Бранко Башкаловић
телефон: 011/8442-110

Начелник одељења опште управе ГО Сурчин
Бојан Вукеновић
телефон: 011/8443-280

TOP Click to listen highlighted text!